دو سال و نیم تا 3 سالگی

 
[ موضوع : ]
تاريخ : 18 / 8 / 1395 | 12:52 | نویسنده : مامانی |

              

                          

          

           

23 بهمن 1393 هزار روزه که پسرم مانی پا به این دنیا گذاشته..... هزار روزه که بانفسهاش نفس کشیدم .... با خنده هاش خندیدم و از گریه کردنش ناراحت شدم ...

این روز مصادف شد با سالگرد نامزدی من و بابا جون ...به همین خاطر کیک  گرفتیم و یه جشن کوچولوی خانوادگی راه انداختیم .  مدام شمع ها رو روشن میکردیم و مانی سریع فوتشون میکرد و  ذوق میکرد .و بعد هم فشفشه ها روشن کردیم  حساااابی از این کار لذت برد . از کیک برای هر کسی بردیم میگفت بفرمایید این کیک تولدمه ...
در ضمن امروز 26 بهمن هم مانی جونم 33 ماهه شد.

و اما عکسا

 [ موضوع : دو سال و نیم تا 3 سالگی]
تاريخ : 26 / 11 / 1393 | 9:47 | نویسنده : مامانی |
صفحه قبل 1 صفحه بعد