شیرین زبان من

 
[ موضوع : ]
تاريخ : 18 / 8 / 1395 | 12:52 | نویسنده : مامانی |

ماهان  من حرف میزند

وقتی شارژباشد الفاظ و کلمات نامفهوم را یکریز میگوید ....یعنی مثلا من دارم حرف میزنم. بعد وسط حرفهایش چند تا کلمه با معنی میگوید....

موقع غذا خوردن حتما باید خرسکش را کنارش بگذارد و قاشق پر کرده به اصرار میخواهد در دهان عروسک کند خندونک

کلمات را خنده دار میگوید.

کلماتی که تا الان (17 ماهگی) بلدی : ماما بابا دادا مایی(مانی) عمه دایی آله عدل(عسل) ، میوه ها گوگه دیب ادور(انگور) ، بیب بیب (منظور ماشینه) آبه ، به به، داگه ، پوپه(پوشک) دستم و متاک (مسواک).... الان اینا به ذهنم میاد خلاصه که هرچیزی که بشنوی تکرار میکنی. جمله هم : آره بوق زد ، بوتت تن (بوسش کن)

موهایش  صاف و کم پشت است

کسی میداند کم پشتی اش مداوا میشود؟ حوب میشود؟
[ موضوع : ]
تاريخ : 18 / 8 / 1395 | 13:27 | نویسنده : مامانی |