.: مانی جونم تا این لحظه ، 5 سال و 6 ماه و 29 روز سن دارد :.
.: ماهان جونم تا این لحظه ، 2 سال و 7 ماه و 2 روز سن دارد :.