.: مانی جونم تا این لحظه ، 5 سال و 5 ماه سن دارد :.
.: ماهان جونم تا این لحظه ، 2 سال و 5 ماه و 3 روز سن دارد :.