دنیای این روزهای من

 
[ موضوع : ]
تاريخ : 18 / 8 / 1395 | 12:52 | نویسنده : مامانی |

2=1+1

3=2+1

4=3+1

آره... اینطوریاس!

 
[ موضوع : ]
تاريخ : 2 / 7 / 1393 | 10:34 | نویسنده : مامانی |